×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴

برگزاری جلسه 8 مصاحبه تاریخ شفاهی آقای محمدیون

اجرا پیش امام

جلسه ی هشتم مصاحبه تاریخ شفاهی با آقای محمدیون، یکی از اعضای گروه حزب جمهوری اسلامی به مدت 2 ساعت در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.

جلسه ی هشتم مصاحبه تاریخ شفاهی با آقای محمدیون، یکی از اعضای گروه حزب جمهوری اسلامی به مدت 2 ساعت در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این جلسه به خاطرات زندگی شخصی ایشان و همچنین سفرهایی که به چندین کشور برای اجرای سرود داشته اند پرداخته شد.

یکی از مهمترین خاطراتی که در این جلسه به آن پرداخته شد اجرای سرودی بود که درباره ی شهید بهشتی در محضر امام خمینی داشتند.

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره