×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

برگزاری جلسه نهم مصاحبه تاریخ شفاهی با آقای محمدیون؛ یکی از اعضای سرود زب جمهوری اسلامی

گروه های تواشیح ظرفیتی برای صدور انقلاب اسلامی

به طور کلی قاریان و کسانی که برای اجرای تواشیح به کشورهای مسلمان سفر می کنند یک ظرفیتی دارد که مورد نیز غفلت واقع شده است، بحث ارتباط گیری با مردم کشورهای مسلمان است که میتواند پلی برای معرفی و حتی صدور انقلاب اسلامی به این کشورها باشد

در این جلسه ایشان درباره ی سفرهای خارجی خود به کشورهای پاکستان، دوبی، عربستان که برای اجرا تواشیح سفر کرده بودند صحبت کردند. در این سفرها که در دهه 70 با گروه های قدر و اهل بیت انجام شد سرودهای اسماءالحسنی بمدیحک و تواشیح هایی که درباره حضرت رسول بود را میخواندند که با استقبال زیاد مردم هم روبرو می شده است.

وقتی که برای اجرا به کشورهای مسلمان نشین می رفتند مردم سوالات زیادی درمورد انقلاب اسلامی و جنگ داشتند و آنها بعد از اجرا سعی می کردند جواب سوالات آنها را بدهند و نوعی تبلیغ برای انقلاب اسلامی  انجام میدادند.

به طور کلی قاریان و کسانی که برای اجرای تواشیح به کشورهای مسلمان سفر می کنند یک ظرفیتی دارد که مورد نیز غفلت واقع شده است، بحث ارتباط گیری با مردم کشورهای مسلمان است که میتواند پلی برای معرفی و حتی صدور انقلاب اسلامی به این کشورها باشد

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره