×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

برگزاری جلسه پنجم مصاحبه با خانم خان محمدی مربی فعال دهه60

رسیدگی به خانواده های شهدا

یکی از مهم ترین بخش صحبت های ایشان دیدار با خانواده های شهدا و کم بضاعت مدرسه شاهد و رسیدگی به آنها بود.

جلسه پنجم مصاحبه با خانم خان محمدی مربی فعال دهه شصت به مدت 4 ساعت انجام شد. در این جلسه ایشان درباره ی تاسیس مدرسه شاهد در کرمانشاه و به راه انداختن این مدرسه برای خانواده های شهدا و خانواده های کم بضاعت شهر کرمانشاه سخن گفتند. یکی از مهم ترین بخش صحبت های ایشان دیدار با خانواده های شهدا و کم بضاعت مدرسه شاهد و رسیدگی به آنها بود. در بخش دیگر، صحبت از جشنواره های سرود و نمایش استان کرمانشاه به همراه دانش آموزان بود که با استقبال مردم روبرو میشد.

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره