×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

یادداشت
چهار نکته درباره تاریخ شفاهی دفاع مقدس
گل‌علی بابایی، نویسنده، پژوهشگر و خاطره‌نگار دفاع مقدس و رئیس سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس درباره تاریخ شفاهی دفاع مقدس نوشته است: خاطرات جنگ میراث گران‌بهای هشت سال حضور رزمندگان ما در صحنه‌های هولناک جنگ تحمیلی است.  راضی شدن هر ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره