×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

علی اکبر نعمت اللهی/اعضای گروه سرود آباده
ساعت ضد آب
وقتی که آقای خامنه ای رییس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران، به استان فارس آمده بودند، در یک محفل خصوصی برای ایشان سرود اجرا کردیم. بعد از اجرا آقای خامنه ای دو هدیه به ما دادند، یک قرآن که با ...
مهدی نظری/تک خوان گروه سرود آباده
برسد به دست تک خوان گروه سرودآباده!!!
در آن سال هایی که گروه سرود آباده معروف شده بود نامه های زیادی از جاهای مختلف کشور به من می نوشتند. این نامه ها از طریق امور تربیتی آموزش و پرورش آباده به دستم می رسید. شاید بیش از ...
علی اکبر نعمت اللهی از تماس های تلفنی مردم می گوید
مردم از گوشه و کنار کشور روزی چند بار ، وقت و بی وقت به خونمون زنگ می زدند و از ما می خواستند که سرود قصه بابا را براشون بخونیم. می گفتیم آخه از پشت تلفن که نمیشه. با ...
گروه سرود امور تربیتی آباده
اجرا سرود یل شیر دل در جماران
ساعت 5 صبح از هتل به سمت حسینیه جماران حرکت کردیم، چون ساعت 7 باید در حسینیه ی جماران مستقر می شدیم. از اتوبوس که پیاده شدیم، سربالایی‌های زیادی را طی کردیم. در قسمت های مختلف ایست های بازرسی بود. ...
گروه سرود امور تربیتی آباده
مادر برام زن بگیر
یکی از کارهایی که در جبهه مرسوم بود این بود که رزمندگان محتوای سرودها و مداحی های معروف آن زمان را تغییر می دادند و به صورت طنز اجرا می کردند. مثلا یک قسمت از "سرود قصه بابا" این است: مادر ...
ایستگاه‌صلواتی «مسجد قائم‌(عج)»
به خاطر شغل پدرم و فامیل هایی که در خرم آباد داشت،مجبور به مهاجرت به این شهر شدیم.انجمنی داشتیم به نام انجمن تعلیم قرآن قاضی آباد،که در آن فعالیت قرآنی انجام می دادیم.شب های جمعه،عده ای از رفقا شرکت داشتند ...
مداحی قبل از عملیات آزاد سازی خرمشهر
مداحی حاج علیرضا قهرمانی قبل از عملیات آزاد سازی خرمشهر
متن/ هیئت‌های مذهبی یکی از کانون‌های مهم و جریان‌ساز در به وجود آمدن و هدایت انقلاب اسلامی ایران بوده است. امروزه نیز جایگاه هیئات مذهبی در حفظ و هدایت انقلاب اسلامی به قوت خود باقیست. در اهمیت آن همین بس ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره