×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

گزارش تصویری
پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب در راهپیمایی اربعین
در مسیر راهپیمایی میلیونی اربعین امسال شاهد نصب پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب در نقاط مختلف بودیم.
«عکاسان جنگ» کاری از علی فریدونی
داستان مصور جنگ
با یک داستان مواجهیم، داستانی که زاییده تخیل نیست، واقعیت است، واقعیت محض. داستانی که در آن دستکاری نشده، کم یا اضافه نشده و همان‌طور که رخ داده، بیان شده است. در لابلای صفحات کتاب با داستان طرفیم. کل کتاب می‌تواند ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره