×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳

تاریخ شما

آیت‌الله کمالوند در خاطرات آیت‌الله سید حسن طاهری خرم‌آبادی

ملاقات با شاه

در میانه اسفند ۱۳۴۱ آیت الله کمالوند به دعوت علمای تهران رهسپار آنجا شدند و بنا به مصلحت آنان با شاه ملاقات کرد. آیت الله طاهری، یکی از نزدیکان آیت الله کمالوند و رابط میان علمای قم و ایشان، ضمن اشاره به غیر علنی بودن این دیدار می گوید:

«آقایان که در جریان مساله بودند، مثل مرحوم آشتیانی و مرحوم بهبهانی، ظاهراً به این نتیجه می رسند که آقای کمالوند ملاقاتی با شاه داشته باشند. حتی نمی دانم که آیا این مساله با علمای قم هماهنگ شده بود یا خیر؟… به هر حال استدلال آقایان تهران درمورد ملاقات مرحوم کمالوند با شاه این بود که یک نفر را به طور رسمی ولی غیرعلنی به ملاقات شاه بفرستند تا با او صحبت بکند، شاید بتواند او را متقاعد کند که دست از این برنامه ها بردارد. خبر این ملاقات در جایی منتشر نشد. حتی تا قبل از حادثه ی ۱۵ خرداد چیزی از این ملاقات برای من هم تعریف نکرد….»
شاگردان و طلاب حوزه ی کمالیه ی خرم آباد از جزئیات دیدارهای آیت الله کمالوند با مقامات وحتی علمای تهران و قم در بیش تر مواقع اطلاع دقیقی ندارند. حتی آیت الله طاهری که سه ماه بعد از این دیدار آگاه می شود، به تعریف اجمالی آیت الله کمالوند از آن چه میان وی و شاه رد وبدل شده اشاره می کند و می گوید:
«مرحوم کمالوند جریان ملاقات خودش با شاه را با اجمال تعریف کرد که مثلا شاه با بی اعتنایی می گفت:  این سید می خواهد چه کار کند و حرفش چیست؟ که منظورش حضرت امام بود»

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره