×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۴

گزارش تصویری

پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب در راهپیمایی اربعین

در مسیر راهپیمایی میلیونی اربعین امسال شاهد نصب پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب در نقاط مختلف بودیم.

در مسیر راهپیمایی میلیونی اربعین امسال شاهد نصب پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب در نقاط مختلف بودیم.

photo_2015-12-03_12-38-04photo_2015-12-03_12-38-16photo_2015-12-03_12-38-27photo_2015-12-03_12-38-32photo_2015-12-03_12-38-39photo_2015-12-03_12-38-45photo_2015-12-03_12-38-50photo_2015-12-03_12-38-55

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره