×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳

سنگر سازان بی سنگر

کسی که طالب رضای خداست، در همه کارها ملاکِ انجام دادنِ کار را اطاعت پروردگار قرار می دهد. وقتی جهادگر اساس کارهای خود را بر این قرار داده است، هیچ گاه نباید نگران نتیجه کار باشد. بلکه باید تمام تلاش خویش را در درستی کار و سازندگی صرف کند و نتیجه را به خدا وا گذارد و به آن راضی شود؛ چرا که راضی بودن به رضای خدا و تسلیم بودن در برابر او عصاره همه فضائل است. انگیزه خداجویی وقتی به اوج خود برسد، انسان را آن چنان ترقی می دهد که در زندگی هیچ خواستی جز رضای خدا و خدمت به خلق خدا نداشته باشد. انسان در پرتو این انگیزه برتر، سعی خواهد کرد تا هرکاری که خدا می پسندد انجام دهد، ولو با گذشتن از جان که عزیزترین چیز زندگی است. به راستی که جهادگران، این بندگان شایسته خدا و سنگرسازانِ بی سنگر، چنین بودند و چنین کردند.پروژه ثبت خاطرات جهادگران عرصه سازندگی در واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی لرستان در حال انجام است.

949_orig jahadi

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره