×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۴

محمدمهدی رحیمی

 متولد سال 1364

کارشناس امور فرهنگی

 محقق پروژه تاریخ شفاهی گروه سرود آباده

 محقق پروژه تاریخ شفاهی زنان جهادی ملارد

 محقق پروژه تاریخ شفاهی زنان جهادی نهاوند

 محقق پروژه تاریخ شفاهی گردان نانوا (زنان جهادی خانوک)

 محقق پروژه تاریخ شفاهی جهاد سازندگی همدان ( آقای محمدعلی همایونی)

 محقق پروژه تاریخ شفاهی گروه هم آوایی اهل بیت

 سردبیر ویژه نامه بزرگداشت استاد محمدعلی آرزم

 سردبیر ویژه نامه بزرگداشت سید مسعود شجاعی (کاریکاتوریست انقلاب)

 

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره