×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۴

سید سجاد جلینی

فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه پیام نور مشهد

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

در حال نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “بررسی و تبیین مالکیت مادی و معنوی(فکری) آثار تاریخ شفاهی در ایران

پژوهش و مصاحبه کتاب فعالیت های مسجد مالک اشتر در دهه ها 60 و70(تاریخ شفاهی)

مسئول پروژه ثبت فعالیت های معلمان پرورشی دهه 60 مشهد (دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی)

مسئول پروژه ثبت فعالیت های فعالان نهضت سوادآموزی دهه 60 مشهد (دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی)

پژوهش و مصاحبه کتاب فعالیت های مسجد مالک اشتر در دهه ها 60 و70(تاریخ شفاهی)

انجام مصاحبه های تکمیلی کتاب خاطرات علیرضا خالقی (تاریخ شفاهی)

مسئول گفتمان سازی قرارگاه فرهنگی ولی امر جبهه فكري فرهنگي انقلاب اسلامي

مسئول راه اندازی شبکه نیرویی کشوری تاریخ شفاهی انقلاب در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره