×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۴

احمدعسگری

کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

همکاری در انجام مصاحبه های مسجد کرامت و در حال تدوین کتاب تاریخ شفاهی مسجد کرامت

مسئول پروژه مسجد امام حسن(ع)- در مرحله شناسایی و مصاحبه

انجام مصاحبه های جواد چشمه نور

انجام مصاحبه های پروژه کتابفروشی های مشهد

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره