×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

محمدباقر فکور

متولد سال 1367

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

همکاری با دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از سال 89

محقق و نگارنده تاریخ شفاهی مسجد الجوادعلیه‌السلام در دهه اول انقلاب

گردآوری کتاب «حدیث پیمانه» (مولفه‌های انقلاب اسلامی از منظر امام و رهبری) به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

گردآوری کتاب «هنر در مدرسه عشق» (مولفه‌های هنر در جمهوری اسلامی از منظر امام و رهبری) به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

گردآوری کتاب «جمع پریشان» (معرفی هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی) به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره