×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۳

زگهواره تا گور دانش بجوی

آموزشیار همکلاسی خودم شدم!

ندگی هر انسان تشکیل شده است از خاطرات تلخ و شیرین. هر روز و هر ساعت که از عمر ما می گذرد در خاطرات ذهنمان نگاشته می شود و به نظر من خاطرات زندگی عادی یک سو و خاطرات تحصیلی سوی دیگر قرار دارد خاطرات تحصیلی پر است از شادی و نشاط، دیدن انسانهایی با شخصیت های مختلف پر است از موفقیتها و شکستها در درس و امتحان ، موفقیتهایی که البته به نظر من نور امید به تحصیل را در ذهن روشن می کند و شکستی که همراه با نا امیدی می باشد اما اگر انسان شکست نخورد شیرینی موفقیت و تجربه برای موفق شدن را درک نمی کند

زندگی هر انسان تشکیل شده است از خاطرات تلخ و شیرین. هر روز و هر ساعت که از عمر ما می گذرد در خاطرات ذهنمان نگاشته می شود و به نظر من خاطرات زندگی عادی یک سو و خاطرات تحصیلی سوی دیگر قرار دارد خاطرات تحصیلی پر است از شادی و نشاط، دیدن انسانهایی با شخصیت های مختلف پر است از موفقیتها و شکستها در درس و امتحان ، موفقیتهایی که البته به نظر من نور امید به تحصیل را در ذهن روشن می کند و شکستی که همراه با نا امیدی می باشد اما اگر انسان شکست نخورد شیرینی موفقیت و تجربه برای موفق شدن را درک نمی کند یادم هست که با ذوق و شوق بعد از آمدن از روستا به میانه دنبال این بودم که بتوانم به هر قیمتی که هست با سواد شوم ، در محله مان با خانمی آشنا شدم و دانستم که در کلاس مقدماتی نهضت درس می خواند به اصرار از خانواده ام اجازه گرفتم که من نیز به کلاس نهضت بروم بعد از کسب موفقیت از آنها در کلاس مقدماتی ثبت نام کردم سه ماه داغ تابستان را با اینکه راه کلاس نهضت دور بود توانستم با پشتکار و تلاش فراوان و با اینکه درک درس تقریباً سخت بود در شهوریور 71 به پایان برسانم و بلافاصله کلاس تکمیلی را نیز به همت خود گذراندم و کلاسهای پایانی را نیز با تلاش فراوان و با نمرات عالی سپری کردم ولی که خواستم به کلاس بالاتر ثبت نام کنم با مراجعه به مسئولین برای دریافت کارنامه هرچه گشتند با این جواب روبرو شدم که متاسفم کارنامه شما در بین پرونده ها موجود نمی باشد با شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدم ولی امید خود را از دست ندادم دوباره با دادن امتحان متفرقه دوباره با نمرات عالی قبول شدم و کارنامه دریافت کردم با تلاش فراوان دوباره از صفر شروع کردم و حالا هم که می دانم که روزهای سخت گذشت و ایام شیرین که این ایام یعنی روزهای معلمی برایم می باشد مزه شکست را کمرنگ کرده است. مقدار این موفقیت شیرین را لطف الهی و توسل به کلام رسول اکرم می دانم که فرمودند:« زگهواره تا گور دانش بجوی» و خانمی را که در بالا ذکرشان را کردم کلاس نهضت را با او شروع کردم اما ایشان بعد از گذشت چند روز، کلاس مقدماتی نهضت را ترک کرد دلیل گفتن این مسئله این است که من در سال 81 آموزشیار ایشان در مرحله مقدماتی بودم که کلاسم را با ایشان شروع کردم این یک خاطره خوب برای من می تواند باشد.

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره