×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

مصاحبه
گفتگو با رحیم رضای الهی| او مرا معلم کرد
لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرماییداز چه سالی وارد آموزش‌و‌پرورش شدید. بنده رحیم رضای‌الهی متولد سال 1346 در شهر تبریز هستم، دوران تحصیلات ابتدایی تا راهنمایی را در مدرسه فرقانی در محله حکم‌‌‌‌آباد سپری کردم، مقطع متوسطه در دبیرستان شهید ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره