×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تفسیر قرآن آیت‌الله خامنه‌ای در مسجد کرامت
بردن تخته سیاه توی مسجد را در مشهد ما باب کردیم
به مجرد ورود به مشهد که سال چهل‌وسه بود، جوانها و روشنفکرها و یک عده از افرادی که خب دورادور با ما یک آشنائی‌هایی داشتند و اینها، شنیدند من آمدم مشهد و بناست بمانم، آمدند دور و ور ما و ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره