×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

گفتگو با حسین سلیمی باهر، مربی پرورشی دهه شصت
دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاران کتابخانه‌‌ی مدرسه!
همزمان با شروع انقلاب شکوهمند اسلامی در خرداد ماه سال 58 دیپلم گرفتم. در مهر ماه همان سال با شور و اشتیاقی که به ادامه تحصیل داشتم و با علاقه ‌و مطالعه‌ی‌ قبلی با رتبه‌ی خوبی در رشته‌ی علوم کتابداری ...
مصاحبه
دانش‌آموزان،سرمایه‌گذاران کتابخانه‌‌ی مدرسه!
گفتگو با حسین سلیمی باهر، مربی پرورشی دهه شصت همزمان با شروع انقلاب شکوهمند اسلامی در خرداد ماه سال 58 دیپلم گرفتم. در مهر ماه همان سال با شور و اشتیاقی که به ادامه تحصیل داشتم و با علاقه ‌و مطالعه‌ی‌ ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره